11 GRUDNIA 2015
Urząd Dzielnicy Wola


Curriculum Vitae. Życiorys. Przebieg życia. Jak na kilku kartkach zmieścić to, co ma ukazać nas w formie kompletnej i dokonanej? Które dane są najważniejsze, jakie doświadczenia najistotniejsze? Potem jeszcze trzeba to wszystko przekonująco opowiedzieć i odpowiedzieć na kluczowe pytania … o cele i motywacje… wypełnić testy, wejść do rankingu kandydatów, zdobyć punktację. Tylko gdzie w tym wszystkim jest prawdziwe życie? Dylematy kobiece, problemy z facetami, zawirowania rodzinne i kłopoty z dziećmi, porażki zawodowe? A marzenia? W którą rubrykę można to wpisać …..Jakie okienko zaznaczyć?

CV Show to kobiecy projekt teatralno – dokumentalny, na który założyły się warsztaty teatralne i coachingi kreatywne. A ponadto: inspirujące rozmowy w trakcie prób, refleksje w środkach komunikacji miejskiej oraz spontaniczne czaty na Facebooku. Finałem projektu jest improwizowany spektakl dokumentalny. Postacie "fikcyjne" w przedstawieniu zostały wykreowane przez same uczestniczki i stanowią inspirujące kompendium kobiecych typów osobowości i różnych punktów widzenia..... Jest też w spektaklu męski punkt odniesienia.... Przedstawienie ma formułę otwartych improwizacji, które były inicjowane podczas prób. Konwencja CV Show zakłada dalsze, nie zaplanowane wcześniej improwizacje oraz włączanie publiczności w tytułowe SHOW...
POZNAJ POSTACIE


Reżyseria:

EDYTA GANC I EVA GAMPEL

Matki Współzałożycielki stowarzyszenia
Spółdzielnia Dokumentalna.
Zaangażowane w działania społeczne i międzypokoleniowe.
Lubią tworzyć w samonapędzającym się duecie.
Realizują projekty teatralne o charakterze dokumentalnym inspirując się prawdziwymi historiami, codziennością, odniesieniami kulturowymi oraz kreatywnością własną i uczestników projektów.


Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie
Projekt stowarzyszenia Spółdzielnia Dokumentalna realizowany jest przy wsparciu
Urzędu Dzielnicy Wola dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
Partnerem projektu jest Wolskie Centrum Kultury.Bieżące informacje na temat projektu na facebooku: CV Show
Spółdzielnia Dokumentalna: www.spoldzielniadokumentalna.pl
Multimedialne wsparcie projektu: